IFU

Vi har bygget et Umbraco CMS til at organisere indholdsrige formularer, med komplekse strukturer og adfærd, som kan eksporteres til både regneark og PDF. Derudover kommunikerer løsningerne med IFU’s eget skræddersyede CRM igennem et sikkert API og emails.

Investeringsfonden for Udviklingslande

Investeringsfonden for Udviklingslande leverer rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder. 

Vi har gjort det lettere for IFU’s samarbejdspartnere at beskrive deres virksomheder og rapportere omkring deres processer.